СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Графично разнообразие на т. нар. "ипсилон с две хасти" – е епохата на Първото българско царство (VIII–X век)


Автори:
Светлана Венелинова

Страници: 158-168

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


433 изтегляния от 19.1.2018 г.