СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Авгарово послание върху оловен амулет от X век


Автори:
Казимир Попконстантинов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 169-174

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


425 изтегляния от 19.1.2018 г.