СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Велико Търново в печатни картографски документи от XVI до XIX век (статия)


Автори:
Боян Бешевлиев

Страници: 180-209

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


306 изтегляния от 19.1.2018 г.