Велико Търново в печатни картографски документи от XVI до XIX век (статия)


Боян Бешевлиев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


126 изтегляния от 19.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Italy / Macedonia / Poland / Romania / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States