СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Велико Търново в печатни картографски документи от XVI до XIX век (приложения)


Автори:
Боян Бешевлиев

Страници: 210-247

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


397 изтегляния от 19.1.2018 г.