СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Йоан-екзарсховият "Шестоднев" - онтология и гносеология


Автори:
Николай Цвятков Кочев

Страници: 248-260

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


673 изтегляния от 19.1.2018 г.