СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Св. Иван Рилски в агиографията от края на XII–началото на XIII век


Автори:
Венелин Грудков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


155 изтегляния от 19.1.2018 г.