СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Св. Иван Рилски в агиографията от края на XII–началото на XIII век


Автори:
Венелин Грудков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 261-265

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


367 изтегляния от 19.1.2018 г.