СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Куманите във Византийската империя (1237 г. – първата четвърт на XIV в.)


Автори:
Пламен Павлов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 37-53

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


706 изтегляния от 18.1.2018 г.