СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Куманите във Византийската империя (1237 г. – първата четвърт на XIV в.)


Автори:
Пламен Павлов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


336 изтегляния от 18.1.2018 г.