СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Неназован българо-византийски конфликт при хан Омуртаг


Автори:
Бистра Николова

Страници: 63-76

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


590 изтегляния от 18.1.2018 г.