СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои писмени свидетелства за среднобългарския език от XIII–XV век


Автори:
Васил Гюзелев БАН, България

Страници: 77-81

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


419 изтегляния от 18.1.2018 г.