Някои писмени свидетелства за среднобългарския език от XIII–XV век


Васил Гюзелев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


138 изтегляния от 18.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Italy / Macedonia / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States