СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Регинският мирен договор и средновековният град Цепена


Автори:
Илия Илиев БАН, България

Страници: 82-90

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


592 изтегляния от 18.1.2018 г.