СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Виргинската грамота на цар Константин Тих-Асен (1257–1277 г.) и проблемът за престолонаследието в държавнополитическата идеология на Второто българско царство


Автори:
Иван Лазаров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 91-103

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


826 изтегляния от 18.1.2018 г.