Виргинската грамота на цар Константин Тих-Асен (1257–1277 г.) и проблемът за престолонаследието в държавнополитическата идеология на Второто българско царство


Иван Лазаров

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


217 изтегляния от 18.1.2018 г.
NA / Belgium / Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Norway / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States