СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 161 от 19.1.2018 г.)

Чорбаджийството и стопанският живот през Възраждането
Михаил Грънчаров
(изтегляния 733 от 19.1.2018 г.)

Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско
Димитър Станчев
(изтегляния 203 от 19.1.2018 г.)

Към въпроса за правния статут на Нейне
Георги Митрев
(изтегляния 182 от 19.1.2018 г.)

Токи с изображения на животни в Североизточна България
Валентин Плетньов
(изтегляния 185 от 19.1.2018 г.)

Къде в "Земята на русите" е бил Иван Асен II ?
Пламен Павлов
(изтегляния 196 от 19.1.2018 г.)

Военен преврат ли е 9 Септември 1944 г.?
Минчо Минчев
(изтегляния 291 от 19.1.2018 г.)

Кой беше Салазар?
Йордан Митев
(изтегляния 303 от 19.1.2018 г.)

Varia: История, митология, документи
Стефан Чурешки
(изтегляния 167 от 15.5.2018 г.)