СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1997 / Том 5 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 567 от 19.1.2018 г.)

Чорбаджийството и стопанският живот през Възраждането
Михаил Грънчаров

(изтегляния 2941 от 19.1.2018 г.)

Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско
Димитър Станчев

(изтегляния 746 от 19.1.2018 г.)

Към въпроса за правния статут на Нейне
Георги Митрев

(изтегляния 651 от 19.1.2018 г.)

Токи с изображения на животни в Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 805 от 19.1.2018 г.)

Къде в "Земята на русите" е бил Иван Асен II ?
Пламен Павлов

(изтегляния 1161 от 19.1.2018 г.)

Военен преврат ли е 9 Септември 1944 г.?
Минчо Минчев

(изтегляния 1745 от 19.1.2018 г.)

Кой беше Салазар?
Йордан Митев

(изтегляния 1259 от 19.1.2018 г.)

Varia: История, митология, документи
Стефан Чурешки

(изтегляния 652 от 15.5.2018 г.)