СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Украинската съветска социалистическа република и приемането на България в ООН (1947–1955 г.)


Автори:
Андрей Картелян

Страници: 89-102

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


243 изтегляния от 19.1.2018 г.