Една хипотеза за произхода на влашкия войвода Йоан Басараба (ок. 1324–1352 г.)


Лъчезар Кръстев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


358 изтегляния от 19.1.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Greece / Ireland / Italy / Montenegro / Netherlands / Romania / Russian Federation / Serbia / Slovakia / Ukraine / United Kingdom / United States