СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Една хипотеза за произхода на влашкия войвода Йоан Басараба (ок. 1324–1352 г.)


Автори:
Лъчезар Кръстев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


461 изтегляния от 19.1.2018 г.