СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив: Сборник в памет на професор Петър Мутафчиев. Съставител Георги Бакалов. Университетско издателство "Св. Климент Охрид", 1996, 287 стр.


Автори:
Николай Проданов

Страници: 193-195

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


316 изтегляния от 19.1.2018 г.