СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Чорбаджийството и стопанският живот през Възраждането


Автори:
Михаил Грънчаров

Страници: 5-14

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


963 изтегляния от 19.1.2018 г.