СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За характера и първите нарушения на Търновската конституция


Автори:
Иван Стоянов

Страници: 23-34

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


835 изтегляния от 19.1.2018 г.