СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Токи с изображения на животни в Североизточна България


Автори:
Валентин Плетньов Регионални исторически музей – Варна, България

Страници: 71-88

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


221 изтегляния от 19.1.2018 г.