СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономическите модели на XX век


Автори:
Господинка Никова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


374 изтегляния от 18.1.2018 г.