СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Суверенност на изпълнителната власт в Бълагрия в годините след Втората световна война


Автори:
Сашка Миланова

Страници: 37-51

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


241 изтегляния от 18.1.2018 г.