СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българската външна пропаганда в началния период на живковизма


Автори:
Искра Баева

Страници: 88-110

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


361 изтегляния от 18.1.2018 г.