Епохи, 1998 / Том 6 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 129 от 18.1.2018 г.)

Антични обекти в землището на град Павликени
Тодор Овчаров
(изтегляния 137 от 18.1.2018 г.)

По въпроса за стратиграфията на агората в Никополис ад Иструм
Павлина Владкова
(изтегляния 150 от 18.1.2018 г.)

Два оловни амулета от X век против тресавици
Александър Пейков Казимир Попконстантинов
(изтегляния 171 от 18.1.2018 г.)

Нови теренни проучвания в Източните Родопи
Георги Митрев Иван Джамбов Петя Калоферова
(изтегляния 134 от 18.1.2018 г.)

Латински надписи от Монтана
Георги Александров
(изтегляния 168 от 18.1.2018 г.)

Още една възможност за четенето на IGBULG 1685
Ирина Шопова
(изтегляния 134 от 18.1.2018 г.)

Траки - наемници в елинистическите армии от II в. пр. н. е
Иван Тодоров
(изтегляния 200 от 18.1.2018 г.)

Походът на Филип V в планините на Тракия през 181 г. пр. Хр.
Иван Христов
(изтегляния 185 от 18.1.2018 г.)

Юридически извори за III век сл. Хр.
Искра Генчева
(изтегляния 149 от 18.1.2018 г.)

Членове на LEGIO I ITALICA в тракийските светилища в Долна Мизия
Златозара Гочева
(изтегляния 163 от 18.1.2018 г.)

Култът към Асклепий в Кабиле
Иванка Дончева
(изтегляния 205 от 18.1.2018 г.)