СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1998 / Том 6 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 617 от 18.1.2018 г.)

IN MEMORIAM

(изтегляния 792 от 18.1.2018 г.)

Социално-икономическите модели на XX век
Господинка Никова

(изтегляния 2398 от 18.1.2018 г.)

Българо-чехословашки отношения 1949–1958 г.
Румяна Тодорова

(изтегляния 826 от 18.1.2018 г.)

Некомунистическият литературен печат в България (1945–1947 г.)
Владимир Мигев

(изтегляния 1389 от 18.1.2018 г.)

Отзив. Приморски срещи Клио '99
Ивелин Иванов

(изтегляния 663 от 18.1.2018 г.)