СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1998 / Том 6 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 250 от 18.1.2018 г.)

Антични обекти в землището на град Павликени
Тодор Овчаров
(изтегляния 324 от 18.1.2018 г.)

По въпроса за стратиграфията на агората в Никополис ад Иструм
Павлина Владкова
(изтегляния 286 от 18.1.2018 г.)

Два оловни амулета от X век против тресавици
Александър Пейков Казимир Попконстантинов
(изтегляния 385 от 18.1.2018 г.)

Нови теренни проучвания в Източните Родопи
Георги Митрев Иван Джамбов Петя Калоферова
(изтегляния 293 от 18.1.2018 г.)

Латински надписи от Монтана
Георги Александров
(изтегляния 380 от 18.1.2018 г.)

Още една възможност за четенето на IGBULG 1685
Ирина Шопова
(изтегляния 272 от 18.1.2018 г.)

Траки - наемници в елинистическите армии от II в. пр. н. е
Иван Тодоров
(изтегляния 557 от 18.1.2018 г.)

Походът на Филип V в планините на Тракия през 181 г. пр. Хр.
Иван Христов
(изтегляния 536 от 18.1.2018 г.)

Юридически извори за III век сл. Хр.
Искра Генчева
(изтегляния 554 от 18.1.2018 г.)

Членове на LEGIO I ITALICA в тракийските светилища в Долна Мизия
Златозара Гочева
(изтегляния 319 от 18.1.2018 г.)

Култът към Асклепий в Кабиле
Иванка Дончева
(изтегляния 364 от 18.1.2018 г.)