СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови теренни проучвания в Източните Родопи


Автори:
Георги Митрев
Иван Джамбов
Петя Калоферова

Страници: 11-128

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


254 изтегляния от 18.1.2018 г.