СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои страни на статута на робите в Асирия (по данни от първа таблица на Асирийските закони)


Автори:
Владимир Попов

Страници: 143-156

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


229 изтегляния от 18.1.2018 г.