СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Походът на Филип V в планините на Тракия през 181 г. пр. Хр.


Автори:
Иван Христов Исторически музей – Габрово, България

Страници: 171-180

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


429 изтегляния от 18.1.2018 г.