СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Членове на LEGIO I ITALICA в тракийските светилища в Долна Мизия


Автори:
Златозара Гочева

Страници: 203-214

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


274 изтегляния от 18.1.2018 г.