СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Професор Велизар Велков - ученият, изследователят на Древността


Автори:
Иван Тодоров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 7-10

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


305 изтегляния от 18.1.2018 г.