СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Характеристики на видовете каменни оръдия с оформен режещ ръб


Автори:
Мартин Христов

Страници: 19-24

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


243 изтегляния от 18.1.2018 г.