СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Състояние на проучванията на въоражението в Древна Тракия от бронзовата епоха до установяването на римското владичество в Българските земи


Автори:
Христо Буюклиев

Страници: 25-42

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


666 изтегляния от 18.1.2018 г.