СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Антични обекти в землището на град Павликени


Автори:
Тодор Овчаров

Страници: 43-50

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


291 изтегляния от 18.1.2018 г.