СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

По въпроса за стратиграфията на агората в Никополис ад Иструм


Автори:
Павлина Владкова

Страници: 51-64

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


256 изтегляния от 18.1.2018 г.