СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Два оловни амулета от X век против тресавици


Автори:
Александър Пейков
Казимир Попконстантинов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 83-90

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


330 изтегляния от 18.1.2018 г.