СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1998 / Том 6 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 644 от 18.1.2018 г.)

Антични обекти в землището на град Павликени
Тодор Овчаров

(изтегляния 837 от 18.1.2018 г.)

По въпроса за стратиграфията на агората в Никополис ад Иструм
Павлина Владкова

(изтегляния 690 от 18.1.2018 г.)

Два оловни амулета от X век против тресавици
Казимир Попконстантинов Александър Пейков

(изтегляния 933 от 18.1.2018 г.)

Нови теренни проучвания в Източните Родопи
Георги Митрев Петя Калоферова Иван Джамбов

(изтегляния 763 от 18.1.2018 г.)

Латински надписи от Монтана
Георги Александров

(изтегляния 858 от 18.1.2018 г.)

Още една възможност за четенето на IGBULG 1685
Ирина Шопова

(изтегляния 607 от 18.1.2018 г.)

Траки - наемници в елинистическите армии от II в. пр. н. е
Иван Тодоров

(изтегляния 1187 от 18.1.2018 г.)

Походът на Филип V в планините на Тракия през 181 г. пр. Хр.
Иван Христов

(изтегляния 1342 от 18.1.2018 г.)

Юридически извори за III век сл. Хр.
Искра Генчева

(изтегляния 1269 от 18.1.2018 г.)

Членове на LEGIO I ITALICA в тракийските светилища в Долна Мизия
Златозара Гочева

(изтегляния 886 от 18.1.2018 г.)

Култът към Асклепий в Кабиле
Иванка Дончева

(изтегляния 875 от 18.1.2018 г.)