СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспекти на идеята Москва - Трети Рим


Автори:
Андрей Андреев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 15-24

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


188 изтегляния от 10.12.2018 г.