СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Общото в Мемоара на Тайния централен български комитет до султан Абдул Азис от 1867 г. и в Търновската конституция


Автори:
Иван Стоянов

Страници: 25-60

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


209 изтегляния от 10.12.2018 г.