СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За "демократизма" на българите


Автори:
Петко Петков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 85-104

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


219 изтегляния от 10.12.2018 г.