СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Експериментът на дуализма в Австро-Унгария


Автори:
Радослав Мишев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 105-122

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


221 изтегляния от 10.12.2018 г.