СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За ново историческо съзнание на българското студентство


Автори:
Стоян Танев

Страници: 139-156

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


331 изтегляния от 18.1.2018 г.