СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Украино-български търговски връзки по река Дунав (1944–1980 г.)


Автори:
Андрей Картелян

Страници: 25-38

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


208 изтегляния от 18.1.2018 г.