СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Умният българизъм, или за смисъла на едно неизплзвано понятие във възрожденското политическо пространство (Исторически етюд)


Автори:
Десислава Андреева Енева

Страници: 101-120

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


209 изтегляния от 18.1.2018 г.