СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

На кое място е сключен договорът, с който се поставя началото на българската държава?


Автори:
Марин Деведжиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


165 изтегляния от 18.1.2018 г.