СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анклавният фактор за опазването на етническото самосъзнание на бълагрите в Северна Добруджа след 1878 година


Автори:
Кънчо Тодоров

Страници: 107-110

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


206 изтегляния от 18.1.2018 г.