СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения


Автори:
Мария Иванова

Страници: 111-118

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


195 изтегляния от 18.1.2018 г.