СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аполоновият жрец Марон. Бележки върху потестарно-политическата система на Омирова Тракия


Автори:
Стефан Йорданов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


156 изтегляния от 18.1.2018 г.