СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Свободата на словото в контекста на Солоновите реформи в Древна Атина


Автори:
Стела Монева

Страници: 147-160

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


246 изтегляния от 18.1.2018 г.