СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Правен статус на жените в кралствата на франки и англосакси (V–IX век)


Автори:
Надежда Христова

Страници: 161-191

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 18.1.2018 г.