СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Землището на село Павел, Полскотръмбешка община, от Древността до края на XVIII век


Автори:
Тодор Овчаров

Страници: 209-216

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


247 изтегляния от 18.1.2018 г.