СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традиционни митологични аспекти на български предания и легенди, свързани с водоизточници


Автори:
Евлоги Данков

Страници: 7-14

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


435 изтегляния от 18.1.2018 г.