СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приносът на Феликс Каниц за българската етнография


Автори:
Теменуга Георгиева

Страници: 23-30

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


645 изтегляния от 18.1.2018 г.