СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Жената и косата в контекста на антропологическите и историческите изследвания


Автори:
Кина Котларска

Страници: 39-54

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


193 изтегляния от 18.1.2018 г.